Nieuws

Lees hieronder ons actuele nieuws.

 • Lees hier de VCD-nieuwsbrief

  Fijne feestdagen en veel leesplezier!
  Wij zien u graag bij de VCD in 2018.

  Lees meer...

  nieuwsbrief VCD

  Kent u ons online kenniscentrum al? Deze is namelijk vernieuwd!

  Bent u wel eens opzoek naar voorbeelden van vrijwilligersovereenkomsten, profielen van bestuursleden en geschillenregelingen of bent u benieuwd naar de wettelijke regelingen, e-learning, vrijwilligers vergoedingen en nog veel meer praktische zaken rondom vrijwilligerswerk? Neem dan hiereen kijkje in het online kenniscentrum.

  Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën over het online kenniscentrum? Laat het ons gerust weten!

  Wil je graag een stap zetten in de richting van een (nieuwe) baan, eigen bedrijf, vrijwilligerswerk of activiteit? Weet je nog niet precies wat je wilt of hoe je verder kunt komen? Doe dan mee aan een serie van 5 Jump-gesprekken aan tafel met gelijk gestemde vrouwen. Aan de hand van de Jump-gespreksmethodiek ontstaat er een bijzondere verbinding tussen de deelneemsters en kun je sparren over je ideeën. Je krijg waardevolle inzichten, tips en vooral veel inspiratie. Dus gun je jezelf een boost bij het begin van het nieuwe jaar, dan doe mee en geef jezelf op!
  Wanneer: woensdagochtend 10, 17, 24 januari en 7 en 21 januari. Meer informatie en aanmelden

  Op zoek naar jouw 'maatje'

  Even iets heel anders doen? Samen erop uit? Ga naar deventermaatjes.nl en vindt binnen een paar klikken "jouw maatje".
  Meer weten? Neem dan contact op met karienebottichio@vcdeventer.nl.
  Sinds februari 2017 zijn we van start gegaan met het project ‘ Aan de Slag’. Bewoners van het AZC worden wekelijks bemiddeld naar vrijwilligerswerk op het AZC. Wij maken de match te maken tussen vraag een aanbod. We zijn inmiddels een klein jaar verder en hebben een mooie groei gemaakt. 
  Tot op heden zijn er 223 matches gemaakt, wat ervoor zorgt dat vluchtelingen  - met 15 diverse nationaliteiten - meedoen en meetellen in de Deventer samenleving. De inzet van de AZC-bewoners wordt na vijf keer deelname beloont met een certificaat, welke tot op heden 17 keer is uitgereikt. 
  Alle positieve ontwikkelingen zijn uiteraard niet mogelijk zonder onze  15 samenwerkingspartners.
   
  Het nieuwe jaar goed beginnen met het bestuur van uw stichting of vereniging? Kom dan naar het themacafé “Besturen met visie” op vrijdagavond 16 feb. 2018 op Keizerstraat 70. 

  Besturen die in 2018 vol ambitie van start willen kunnen zich voorbereiden d.m.v. een gevarieerd programma-aanbod met veel aandacht voor vernieuwing en kwaliteit. Er zijn speeddates en workshops en natuurlijk is er gelegenheid om ervaringen met elkaar uit te wisselen. Klik hier voor meer informatie. 
  Onze stadsdichter Wibo Kosters heeft een schitterend gedicht gemaakt ter ere van de Vrijwilligersavond 2017. Klik hier om het gedicht terug te lezen! 
   
  Copyright © 2017 Vrijwilligers Centrale Deventer, Alle rechten voorbehouden.


  Sluiten...

 • VCD voor het publiek gesloten

  De VCD is gesloten van 24 juli t/m 17 augustus 2017
  Wij wensen u een zonnige zomer en een fijne vakantie!

 • Gratis Goud Festival 7 december

  Meld je nu aan voor het Gratis Goud Festival op 7 december a.s. in Deventer!

  Op deze nationale dag van de vrijwilliger vindt er een uniek festival over vrijwilligerswerk plaats in Deventer en worden de landelijke Meer dan handen vrijwilligersprijzen uitgereikt

  Lees meer...

 • 10 november jaarlijkse vrijwilligersavond in nieuw jasje!

  Alle Deventer vrijwilligers zijn op 10 november van harte welkom in de Deventer schouwburg. Naast de uitreiking van de gemeentelijke vrijwilligersprijzen worden alle vrijwilligers deze avond in de watten gelegd!

  Lees meer...

  Vrijwilligersavond

  Dit jaar vierden we op 23 november in Deventer de ‘Dag van de Waardering’. De gemeente Deventer wil op deze dag haar waardering uitspreken voor vrijwilligers in onze stad. De VCD organiseert daarom samen met de gemeente de jaarlijkse vrijwilligersavond waar diverse prijzen voor vrijwilligerswerk in Deventer worden uitgereikt.

  Er zijn prijzen in de volgende categorieën:

  Innovatie: een prijs voor het verrassendste vernieuwende vrijwilligersidee van Deventer.
  Buurtinitiatief: een prijs voor het leukste bureninitiatief van Deventer
  Nieuwkomer van het jaar: een prijs voor een organisatie/vereniging die dit jaar gestart is
  Kleurrijkste organisatie: een prijs voor een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor een kleurrijke doelgroep.
  Zorgzame organisatie: een prijs voor een organisatie die zich inzet voor een zorgzame Deventer samenleving.

  Voor een individuele vrijwilliger reikt de Vrijwilligerscentrale Deventer de Witte Blom Passieprijs uit. Een publieksprijs voor een vrijwilliger die een bijzondere prestatie heeft geleverd.

  De prijsuitreiking vindt plaats op de jaarlijkse vrijwilligersavond, dit jaar op donderdag 23 november
  in de Deventer Schouwburg.

  Ieder jaar weer komen rond de  500 vrijwilligers uit de gemeente Deventer naar deze feestelijke avond. Naast de prijzen die er worden uitgereikt, is de vrijwilligersavond ook altijd een gezellig evenement met verschillende verrassende activiteiten en verwenelementen, een borrelhapje en drankje na afloop. Een leuke manier om uw vrijwilligers te belonen voor wat ze het afgelopen jaar voor uw organisaties betekend hebben!

  Wilt u een organisatie of een vrijwilliger nomineren voor een van de prijzen? Vul dan hier het formulier in!

  Om de presentatie van alle genomineerden van 2017 te bekijken, klik hier!

   

   

   

  Sluiten...

 • Goede resultaten Eigen Kracht Deventer

  Op 1 april werd er in de Fermerie swingend feest gevierd door Eigen Kracht Deventer Vrouwen (EKDV). Om de geweldige resultaten van het vier jaar durende project te vieren, maar vooral ook om te vieren dat EKDV door gaat. Geheel gedragen en georganiseerd door de vrijwillige inzet van de vrouwen van EKDV.

  (foto Alex Schokker)

  Lees meer...

 • Talenten samen benutten

  Vanaf september start het project Talenten samen benutten . Dit project richt zich op mensen met een beperking. Gedurende acht bijeenkomsten wordt er bekeken wat iemand leuk vindt, waar iemand goed in is en samen met twee begeleiders wordt er gekeken naar geschikt vrijwilligerswerk. Daarnaast is er voor organisaties ook een training, Hoe coach ik een vrijwilliger.

  Klik HIER voor meer informatie voor deelnemers.

  Klik HIER voor meer informatie voor organisaties.

 • Cursus In Veilige Handen - VertrouwensContactPersoon

  Wanneer een vrijwilliger misbruik maakt van zijn positie heeft dat ingrijpende gevolgen voor het slachtoffer en de organisatie. Als bestuur van een vrijwilligersorganisatie, hoor je er alles aan te doen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Dat geldt voor kwetsbare doelgroepen, maar uiteindelijk is het voor alle betrokkenen [leden, bezoekers, vrijwilligers, ouders, etc.] van belang.
  Hoe voorkomt u dat er in uw organisatie onveilige situaties ontstaan? Wat doet u er nu al aan om de kans op seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen?

  Lees meer...

 • Eigen Kracht in het nieuws!

  Interview met Gretha Stelpstra in Deventer Post. Klik hier om het artikel te lezen!

  Lees meer...

  artikel Eigen Kracht, DP juni 2015

  Sluiten...

 • Eigen Kracht helpt vrouwen aan werk!

  Het project Eigen Kracht Deventer Vrouwen (EKDV) van de Vrijwilligerscentrale (VCD) boekt opvallend goede resultaten. Sinds de start medio 2013 zijn in totaal 45 vrouwen uitgestroomd. 21 van hen vonden een betaalde baan, 6 zijn een eigen onderneming gestart, 2 vrouwen zijn aan een opleiding begonnen en 17 vrouwen doen vrijwilligerswerk.

  Lees meer...

  Eigen Kracht Deventer Vrouwen

  Het project EKDV stelt zich ten doel om de arbeidsparticipatie van niet uitkeringsgerechtigde vrouwen en vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten. Deelnemende vrouwen volgen een empowerment traject waarin zij zich bewust worden van hun kwaliteiten, kansen en mogelijkheden.
  Zij worden door medewerkers van de VCD begeleid om meer inzicht te krijgen in hun eigen doelen, talenten en competenties en stellen zo hun eigen persoonlijke ontwikkelingsplan op. Einddoel is dat deze vrouwen door middel van dit traject uiteindelijk een plek op de arbeidsmarkt verwerven en participeren in de samenleving.

  In het project wordt samengewerkt met verschillende partners in Deventer, waaronder ROC Aventus, Deventer Scoort, Cambio, Alma media, Ga verder naar start en Roel Westra.
  Vrouwen ervaren de begeleiding van EKDV als positief. Zij vinden het vooral lastig om uit zichzelf de stap te maken en in beweging te komen. EKDV biedt hierbij houvast door het aanbieden van scholing en coaching, het opstellen van een stappenplan en door het kunnen delen van ervaringen met andere deelneemsters.
  Het project EKDV wordt gefinancierd door het ministerie van OCW en zal dankzij de succesvolle aanpak dienen als voorbeeld voor andere gemeenten in de arbeidsregio Stedenvierkant.

  Sluiten...

 • Vrijetijdsmarkt 2015

  Op zaterdag 5 september a.s. organiseren de Bibliotheek Deventer, Sportbedrijf Deventer, de Vrijwilligerscentrale Deventer en Bureau Kunstcircuit voor de 9e maal de Vrijetijdsmarkt, die plaatsvindt in de Lebuïnuskerk van 11.00 tot 16.00 uur.
  De Vrijetijdsmarkt is bedoeld voor Deventer instellingen en verenigingen op het gebied van sport, recreatie, milieu, educatie, zorg, welzijn, kunst en cultuur, die hun (cursus-) aanbod voor komend seizoen willen presenteren en voor organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers.
  Klik HIER om u in te schrijven en voor meer informatie.

 • Factsheet 'Participatiewet en vrijwilligerswerk'

  Eind 2014 heeft de VCD voor vrijwilligersorganisaties, verenigingen en stichtingen uit Deventer een informatiebijeenkomst georganiseerd over 'Wederkerigheid, de nieuwe vrijwilliger'. Na een uitgebreide evaluatie is besloten de bijeenkomst geen vervolg te geven.
  Toch bleek de behoefte aan informatie over dit onderwerp groot. Dit heeft ons doen besluiten een factsheet samen te stellen waarin relevante informatie is terug te vinden over de 'Participatiewet en vrijwilligerswerk'. Klik HIER voor de factsheet. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de VCD.

 • Koningsdag: wie verdient er een lintje?

  Jaarlijks worden er, ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning, Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.

  Lees meer...

  Koningsdag: wie verdient er een lintje?

  Geachte mevrouw/mijnheer,

  Jaarlijks worden er, ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning, Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.

  De algemene gang van zaken daarbij is, dat personen, instellingen en verenigingen voorstellen kunnen doen voor mensen, waar zij vinden, dat die zulke prestaties hebben geleverd, dat zij voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking zouden moeten komen. Het spreekt vanzelf, dat het daarbij kan gaan om een breed scala van maatschappelijke activiteiten en om functies op alle niveaus die maar denkbaar zijn.
  De burgemeester van de gemeente beoordeelt deze voorstellen en legt ze vervolgens voor aan de Commissaris van de Koning.

  Graag nodig ik u uit bij mij personen aan te dragen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en waarvan u denkt dat ze in aanmerking zouden kunnen komen voor een Koninklijke Onderscheiding tijdens de Lintjesregen in 2016. Op die manier is het voor mij mogelijk, om voor de gemeente Deventer, tot een zo breed mogelijke voordracht te komen. Voordat u een aanvraag indient, verzoek ik u informatie over de procedure op te vragen bij mevrouw Kirsten Kamphuis (tel. 0570-693243 of per mail: k.kamphuis@deventer.nl) van de afdeling Kabinet en Representatie van de gemeente Deventer. Daarna kan zij u het aanvraagformulier opsturen. Als uitgangspunt kunt u ervan uitgaan dat de persoon die u wilt voordragen minimaal 15 jaar een activiteit uitoefent met een intensiteit van minimaal 8 uur per week.

  Omdat een aanvraag voor een Koninklijke Onderscheiding een goede voorbereiding vergt zie ik het goed onderbouwde aanvraagformulier uiterlijk vòòr 1 juni aanstaande tegemoet.
  Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking.

  Met vriendelijke groet,


  Andries Heidema
  Burgemeester van Deventer

  Sluiten...

 • Workshop pesten binnen verenigingen

  Pesten...vrijwel overal gebeurd het. Niet veel mensen beseffen dit, maar het gebeurt veel en op hele subtiele wijze. Leeftijd, afkomst, mannen of vrouwen, het maakt geen verschil. Ook binnen vrijwilligersorganisaties en verenigingen werken mensen samen en wordt gepest. Op 9 april organiseert de VCD in samenwerking met 'Stichting Stop Pesten Nu' een workshop over pesten binnen verenigingen en vrijwilligersorganisaties.

  Lees meer...

 • Nieuwsbrief VCD

  De VCD nieuwsbrief van februari is verstuurd. Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen?
  Klik HIER om de nieuwsbrief te openen of je aan te melden.

 • Vrijwilligerscolleges: leren van elkaar!

  Een omgeving waarin vrijwilligers leren van elkaar. Waar vaardigheden gedeeld worden. Waar slim gebruik wordt gemaakt van aanwezige kennis, vaardigheden en talenten.
  Dat is een Vrijwilligerscollege. Met steun van Skanfonds gaat de VCD zoals Vrijwilligerscollege opzetten.
  Vrijwilligers inspireren en toerusten, nieuwe vrijwilligers motiveren en op weg helpen. Dat is waar het in een Vrijwilligerscollege om draait.

  Een cursus voor penningmeesters-in-de-dop? Een training rolstoelrijden of een training in social media? Alles kan. Ook wie nog geen vrijwilligerswerk doet maar wel graag aan de slag wil kan terecht bij een Vrijwilligerscollege. Zo bieden de Vrijwilligerscolleges een nieuwe manier van persoonlijke ontwikkeling van vrijwilligers.
  En omdat de trainingen door vrijwilligers uitgevoerd worden, zijn ze laagdrempelig, flexibel en kostenefficiënt.

  De Vrijwilligerscolleges zijn in het leven geroepen om het vrijwilligerswerk in Nederland een impuls te geven.
  De komende tijd gaat de VCD actief aan de slag met het zoeken van vrijwilligers en het faciliteren van trainingen en workshops voor en door vrijwilligers!
  De Vrijwilligerscolleges zijn ontwikkeld door Skanfonds, in samenwerking met Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en Movisie. Ze worden opgezet door lokale Vrijwilligerscentrales. Inmiddels zijn er 25 Vrijwilligerscolleges in Nederland.

 • Uitstekende infoavond collectieve verzekering

  Dinsdagavond waren 45 verenigingen en stichtingen aanwezig bij de informatiebijeenkomst over de collectieve vrijwilligersverzekering die van kracht is in Deventer. De informatie werd namens verzekeringsmaatschappij Meeus verzorgt door zorg en welzijn specialist Jennyfer Ponsen.
  Dat Deventer een echte vrijwilligersstad is, blijkt ook uit het pakket dat de gemeente heeft afgesloten. Er is gekozen voor het meest uitgebreide pakket, een schouderklopje is op zijn plek.
  De Vrijwilligerscentrale adviseert en faciliteert. Heeft u deze avond gemist? Lees de informatie gerust op onze website terug onder 'Voor organisaties' - 'Kennisbank' - 'Collectieve verzekering'

 • Waardevolle intervisiebijeenkomst VertrouwensContactPersonen

  Maandag 12 januari vond een intervisiebijeenkomst plaats waarvoor alle VertrouwensContactPersonen uitgenodigd waren die de cursus de afgelopen drie jaar gevolgd hebben in Deventer. Een waardevolle bijeenkomst waarop de aanwezigen praktijkvoorbeelden, ervaringen en adviezen met elkaar deelden. Afgesproken is dat we de bijeenkomst ieder jaar zullen herhalen. Om verder met elkaar op te trekken, gunnen de deelnemers elkaar ook een kijkje in de eigen keuken. Zo kunnen de successen snel gedeeld worden. Eind januari start een nieuwe training voor VertrouwensContactPersonen in Deventer [2 dagdelen]. Meer informatie is verkrijgbaar bij de VCD.

 • Maatschappelijke Stage in 2015

  Ook in 2015 gaan de leerlingen van het Stormink, het Slatink en de Boerhaave weer volop op maatschappelijke stage [MaS].
  Zo gaan de brugklassers van de Boerhaave op vrijdag 20 februari voor het eerst kennismaken met MaS tijdens het project MaS in de Klas. Hiervoor zoeken we nog 11 stagebieders die het leuk vinden zich te presenteren en een praktische klus aan kunnen bieden. Dit project vindt plaats op de Boerhaave tussen 9.30 en 15.30. Hiervoor is een vergoeding beschikbaar van max. 200 euro.

  Op woensdag 29 april gaan er weer 5 klassen van de Boerhaave hun handen uit de mouwen steken tijdens MaS op Pad bij Deventer verenigingen en stichtingen in het kader van hun maatschappelijke stage. Hiervoor zoeken we 5 organisaties die het leuk vinden om die woensdag 29 april tussen 9.30 en 15.00 een klas 2e jaars leerlingen te ontvangen en hun te begeleiden tijdens klussen die gedaan kunnen worden bij de betreffende organisaties. Dit kan van alles zijn, ruimtes schoonmaken, speeltoestellen zomerklaar maken, lenteversieringen ophangen, koken met (buurt)bewoners etc. Hiervoor is een vergoeding beschikbaar van 200 euro.
  Daarnaast lopen derdejaars leerlingen dit schooljaar 24 of 25 uur individueel stage bij allerlei maatschappelijke organisaties in en rond Deventer. Wilt u ook een maatschappelijke stage aanbieden? Neem dan contact op of plaats een vacature op www.masdeventer.nl.
  Wilt u nog meer informatie, dan kun u contact op nemen met Heske Bezem op 0570-615805 of heskebezem@vcdeventer.nl. Ook als u het een leuk project vindt, maar nog even met ons wilt sparren over wat u kunt aanbieden.

 • Juridische vragen? Gratis spreekuur!

  Heeft u juridische vragen met betrekking tot bijvoorbeeld uw vereniging, stichting, statuten, huishoudelijke reglementen, bestuurszaken? Donderdag 8 januari kunt u deze stellen tijdens het GRATIS spreekuur. Het spreekuur wordt verzorgd door JPR Advocaten uit Deventer van 17.00 uur tot 19.00 uur. Locatie: Vrijwilligerscentrale Deventer, Kleine Overstraat 75.

 • VCD met kerst gesloten voor publiek

  De VCD is van 22 december tot 2 januari gesloten voor publiek. In die periode zijn wij zeer beperkt bereikbaar. Eventueel al ingeplande afspraken gaan uiteraard gewoon door.
  Wij wensen iedereen heel fijne feestdagen!

 • Hoe zijn uw vrijwilligers verzekerd?

  In 2009 heeft de gemeente Deventer een collectieve verzekering afgesloten voor iedereen die in de gemeente Deventer vrijwilligerswerk doet. Nu, vijf jaar later is het een goed moment hier bij stil te staan. Wat houdt deze verzekering nou precies in en wat is er in de afgelopen jaren veranderd? Op dinsdag 10 februari krijgt u antwoord op uw vragen omtrent het verzekeren van vrijwilligers.

  Lees meer...

 • Financiele tips nodig?

  Tips nodig voor controle van financien van uw organisatie? Bestel gratis een Kascommissiegids!

  De gids is een praktische hulp voor alle vrijwilligers die jaarlijks de financiën controleren van onder meer stichtingen en verenigingen. Stap voor stap wordt voor elke post uit het financieel verslag uitgelegd hoe de controle kan worden gedaan en wat de bijbehorende aandachtspunten zijn. Vele voorbeelden en handige checklists maken dat deze uitgave bruikbaar is voor alle soorten vrijwilligersorganisaties. Vul het bestelformulier HIER in.

 • Gratis VOG voor Deventer vrijwilligersorganisaties

  Per 1 januari 2015 kunnen vrijwilligersorganisaties die met minderjarigen en/of verstandelijk beperkten werken, in aanmerking komen voor de regeling voor een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Hiervoor dienen verenigingen en stichtingen wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo dient er preventief beleid gevoerd te worden. Een mogelijkheid hiervoor is het volgen van de training VertrouwensContactPersoon die begin 2015 wordt verzorgd door de Vrijwilligerscentrale Deventer.
  Als vrijwilligersorganisatie wilt u er ver van verwijderd blijven: ongewenst gedrag, pesten, discriminatie. U wilt niets liever dan een veilige omgeving voor uw vrijwilligers, leden, bezoekers en klanten. Toch heeft dit onderwerp lang niet altijd prioriteit binnen een organisatie. Het aanvragen van een VOG voor uw vrijwilligers is een instrument dat u kunt inzetten om uw organisatie veiliger te maken. Maar dit is niet zaligmakend. Want uiteindelijk gaat het er om, een veilige cultuur te scheppen waarin iedereen zich op zijn gemak voelt.

  Lees meer...

  In Veilige Handen - Training Vertrouwens Contact Personen

  do. 12 oktober en 26 oktober 2017
  In Veilige Handen - Training Vertrouwens Contact Personen
  do. 12 oktober en 26 oktober 2017
  Wanneer een vrijwilliger misbruik maakt van zijn positie heeft dat ingrijpende gevolgen voor het slachtoffer en de organisatie. Als bestuur van een vrijwilligersorganisatie, hoor je er alles aan te doen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.
  Hoe veilig is uw organisatie?
  Staat het onderwerp op de agenda? Heeft u de risico's in beeld? Welke stappen onderneemt u op het moment dat er iets gebeurt?
  Zorg dat u niet ad hoc hoeft te reageren maar dat deze zaken op orde zijn.
  De eerste stap is het aanstellen en opleiden van een ‘Vertrouwens Contact Persoon’ [VCP]. Er is een speciale training voor VCP's: ‘ In Veilige Handen’. Dit programma is ontwikkeld door Movisie in samenwerking met Scouting Nederland en NOC*NSF. De Vrijwilligerscentrale Deventer is gekwalificeerd om deze training in Deventer aan te bieden. Doet u mee?

  Training ‘In Veilige Handen’
  De training ‘In Veilige Handen’ bestaat uit twee dagdelen en biedt naast achtergrondinformatie ook veel praktische oefeningen.
  De deelnemers maken een stappenplan voor hun eigen organisatie.
  Tijdens de training leert de VCP o.a. hoe je in een organisatie aandacht voor het onderwerp vraagt, welke preventieve maatregelen je kunt nemen en welke acties nodig zijn mocht zich ooit een verdachtmaking of melding van seksueel misbruik binnen de organisatie voordoen.

  Training: ‘In Veilige Handen’
  Datum: donderdag 12 oktober en 26 oktober 2017
  Tijdstip: Van 18.00 uur tot 22.00 uur
  Locatie: Vrijwilligerscentrale Deventer, Kleine Overstraat 75, 7411 JK Deventer
  Kosten: €50,- per deelnemer

  Opgeven
  Vooraf opgeven voor de training is verplicht en kan tot 7 oktober 2017. Voor deze training is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

  Sluiten...

 • Zonta Deventer geeft financiele impuls aan 'Eigen Kracht Deventer vrouwen'

  Dinsdag 25 november jl. heeft Zonta Deventer de cheque overhandigt aan Eigen Kracht Deventer Vrouwen. Door deze gift van 10.000 euro kan de pilot van het Coaching & Educatieprogramma van Eigen Kracht van start gaan.
  Het eerste gedeelte van dit programma bestaat uit een educatiegedeelte waarin aandacht wordt besteed aan zelfbeeldverheldering, het maken van een persoonlijk ontwikkelingsplan en presentatietechnieken.
  Het tweede gedeelte bestaat uit een workshop Coaching en individuele gesprekken met een vrijwillige coach om de stappen uit het eerste deel verder uit te denken.

  Zonta Deventer is een serviceclub voor vrouwen die al meer dan 25 jaar in Deventer is gevestigd. Zonta Deventer is aangesloten bij Zonta International, wereldwijd zijn meer dan 25.000 vrouwen lid van Zonta.
  Zonta International maar ook Zonta Deventer zet zich in voor vrouwen die hulp nodig hebben. Internationaal is dit bijv. Violence againtst women en in Deventer koos Zonta voor 'Eigen Kracht Deventer Vrouwen'.

  Eigen Kracht Deventer Vrouwen is een programma voor vrouwen die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren, maar graag weer aan de slag willen. Dat kan zijn een eigen onderneming beginnen, vrijwilligerswerk, een opleiding of betaald werk. Eigen Kracht helpt ze die stap te maken.
  Eigen Kracht Deventer Vrouwen is een onderdeel van de Vrijwilligerscentrale Deventer.

 • Fondsendisk 2015

  De Fondsendisk 2015 is binnen! De fondsendisk biedt het meest complete en betrouwbare overzicht van 749 Nederlandse vermogensfondsen met een maatschappelijk, cultureel en liefdadig fonds. De gegevens van de fondsen zijn afkomstig van de fondsen zelf. U vindt snel wat u zoekt. Wilt u de disk lenen en inzien? Stuur dan even een bericht naar jorriterps@vcdeventer.nl en reserveer de disk!

 • Bestel de Vrijwilligersagenda 2015

  Hij is er weer! De Vrijwilligersagenda 2015. Ook dit jaar is deze weer te bestellen door vrijwilligersorganisaties, verenigingen en stichtingen om als presentje uit te delen aan je vrijwilligers. Het maximum aantal dat besteld mag worden door 1 organisatie is 60 stuks. Wilt u andere aantallen, dan graag even telefonisch overleg. Zodra de agenda's bij de VCD klaar liggen, ontvangt u bericht van ons. Voor de bestellingen geldt: op=op! Klik HIER om het bestelformulier in te vullen. Uiteraard kunt u ook als 'individuele vrijwilliger' de agenda altijd komen ophalen in de Kleine Overstraat!

 • Mij maakt het blij!

  De vrijwilligersavond 2014 was tevens de kick-off voor de wervingscampagne voor nog meer Deventer' vrijwilligers. De komende maanden zullen er diverse 'Mij maakt het blij' acties zijn. Tijdens de vrijwilligersavond werden kleurrijke bandjes uitgedeeld, hingen er grote posters en werden er kaarten uitgereikt om door te geven een potentiële vrijwilligers in jouw omgeving. Met de wervingscampagne kunnen vrijwilligers zich inschrijven op www.vrijwilligersstad.nl. Vervolgens wordt op basis van persoonlijke interesse gematcht met vacatures uit onze uitgebreide vacature bank. Zit er iets interessants tussen? Voor advies kan je ook altijd een afspraak maken met een medewerker van de VCD.

  Want vrijwilligerswerk maakt blij! Niet alleen degene waarvoor het werk wordt verricht, maar ook voor de vrijwilliger. De voldoening, het plezier om samen tot leuke, indrukwekkende en ontroerende momenten te komen doet je goed. Vrijwilligerswerk kan je inspireren en uitdagen, je leert ervan en je leert nieuwe mensen kennen. Vrijwilligerswerk kleurt je leven en maakt blij. Dus de vraag is ook: Wat maakt jou blij?

 • Een vrijwilligersavond om van te genieten!

  Zoals de traditie is, organiseert de Vrijwilligerscentrale Deventer [VCD] samen met de Gemeente Deventer op de laatste donderdag van november de Vrijwilligersavond. Iedereen die zich in de gemeente Deventer vrijwillig inzet voor een vereniging, stichting, buurt, je naaste of anders is van harte welkom. Donderdag 27 november hadden ongeveer 500 vrijwilligers de gang naar de Deventer Schouwburg gemaakt. Zij kregen een afwisselend programma voorgeschoteld met dans, theater, muziek en poëzie.
  Lees verder voor het vervolg van het verslag. Foto's staan op de Facebook pagina van de VCD; met dank aan fotograaf Rob van der Laan.

  Lees meer...

  Vervolg vrijwilligersavond 2014

  Het thema was ‘Metamorfose’. De eerste taak van het presentatie duo Kirsten Kamphuis en Rob de Jong, was om wethouder Jan Jaap Kolkman het podium op te ‘toveren’. Na een korte metamorfoseshow kwam hij tevoorschijn. 
  De vrijwilligersavond is bovenal een avond om dank en waardering uit te spreken voor alle 30.000 vrijwilligers die vrijwilligersstad Deventer rijk is. Het programma vervolgde met het uitreiken van prijzen voor vrijwilligersorganisaties in verschillende sectoren. In de categorie zorg ging ‘Stichting Geel en Snel’ er met de eerste prijs vandoor. Bij sport was de bokaal voor ‘Deventer Sportploeg’ en in de sector Milieu en Educatie koos de deskundige jury voor het ‘Boekenteam van Rode Kruis Deventer’. Tot slot won ‘Bathmen spant de Kroon’ de hoofdprijs in de sector Sociaal Cultureel Werk. Alle genomineerden zijn terug te lezen op de website van de VCD. 

  De ‘Witte Blom-prijs’ [vrijwilliger van het jaar] ging dit jaar naar Dhr. Ad van der Kreeft. Eerder dit jaar werd hij ook al benoemd tot ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’. Ad van der Kreeft heeft zich in de afgelopen 25 jaar onder andere ingezet voor de amateurkunst in Deventer en andere culturele en ideële initiatieven. De laatste bokaal die uitgereikt werd, betrof de Maatschappelijke Stage Award. Afgevaardigde van het Etty Hillesum College, dhr. Willem Oortgiesen, overhandigde de MaS-Award aan de winnaar stichting ‘De Zwarte Hond’. Zij zorgden met hun vele pieten voor een hoop spektakel.
  Tussen het prijzenfestijn door konden de bezoekers genieten van optreden van Deventer’ sing- en songwriter Maarten van Veen [de Reisgenoot]. Hij vertolkte het nummer ‘Herfst’ en ‘Leuker dan’. Tijdens het uitreiken van de prijzen liet ‘Het Theaterschip’ diverse levende standbeelden zien; en speciaal voor de vrijwilligersavond heeft stadsdichter Dhr. Herman Posthumus Meyjes een vrijwilligersgedicht geschreven. De slotact was voor ‘Apropos’. Zij nodigde met het nummer ‘Raise your glass’ iedereen uit om er nog een gezellig vrijwilligersfeest na afloop van te maken. En zo geschiede. Om klokslag middernacht gingen ook de laatste feestvierders richting de uitgang.

  Veel dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan deze mooie avond. Het vrijwilligers gedicht van de stadsdichter is op ansichtkaart gedrukt en af te halen bij de VCD aan de Kleine Overstraat 75.
  Daarnaast ging tijdens de vrijwilligersavond ook de wervingscampagne voor vrijwilligers in Deventer ‘Mij maakt het blij’ van start met kleurrijke kaarten en armbandjes. Op de website van de VCD vind je meer informatie.

   

  Sluiten...

 • Bent u al bekend met de Allergenenwet?

  Vanaf 13 december zijn vrijwilligersorganisaties die onverpakte etenswaren verstrekken of verkopen, verplicht allergeneninformatie te geven aan gasten die daarom vragen. De wetgeving allergenen geldt voor alle organisatie die werken met onverpakte producten, dus ook landschapswinkels, buurthuizen, voedselbanken, sportkantines etc. Klik HIER voor meer informatie. [Bron NOV]

 • Nominaties Vrijwilligersprijzen 2014

  Op donderdag 27 november organiseert de VCD samen met de gemeente Deventer de jaarlijkse Vrijwilligersavond in de Schouwburg Deventer. Een gezellige feestavond waarop vrijwilligers in het zonnetje gezet worden. Tijdens deze avond worden ook diverse prijzen uitgereikt. Lees verder voor een overzicht van de nominaties en meer informatie.

  Lees meer...

  Nominaties 2014

  De vier categorieen waarin vrijwilligersorganisaties genomineerd konden worden, zijn Milieu&Educatie, Sport, Sociaal Cultureel Werk en Zorg. Daarnaast wordt tijdens deze avond ook de vrijwilligers van het jaar prijs, de 'Witte Blom-prijs' uitgereikt en wordt de organiatie gekozen die de MaS-Award [prijs voor meest toegankelijke Maatschappelijke Stage organisatie] verdiend. Hieronder volgt een overzicht van de genomineerden:

  Milieu & Educatie
  Scouting LOAAH, Coach4You, Boekenteam Rode Kruis Deventer en Stichting de Ulebelt

  Sport
  HSV The Eagles, Deventer Sportploeg en Pickwick Players

  Zorg
  Deventer Geeft Taart, Solis, Stichting Thuis Sterven en Stichting Geel en Snel

  Sociaal Cultureel Werk
  Don Bosco, Stichting Stop Pesten Nu, Bathmen Spant de Kroon en Buurtvereniging Lettele/Okkenbroek

   

  Iedereen in Deventer die zich vrijwillig inzet is van harte welkom op deze avond!

   

  Sluiten...

 • 9e editie Beursvloer

  De negende editie van de Beursvloer zit er weer op en ook dit jaar was het een succes. Met 144 matches, bij elkaar een waarde vertegenwoordigend van 90.700,00 euro, is er sprake van een record.
  Jelle Beuker, commercieel directeur bij Go Ahead Eagles opende de Beursvloer. Na zijn speech maakte Dennis Demmers, assistent trainer bij onze voetbalclub, de opening tot een feit met een trap van een voetbal tegen een gong. De bedrijven en maatschappelijke organisaties wisten elkaar snel te vinden en al spoedig waren de aanwezige notaris en accountant erg druk met het beoordelen van de matches. BuroMBO is erg blij met deze inzet van achtereenvolgens notariskantoor Smalbraak en Lens Accountants. Zij zetten zich belangeloos in en zorgen voor de juridische afwikkeling van de matches. Ook het werk van de hoekmannen is van groot belang. Zij wijzen de deelnemers de weg, wijzen op eventueel kansrijke contacten en maken zelf ook nog mooie matches.
  Er heerste een gezellige en ongedwongen sfeer met de gezellige hectiek zoals dat ook gebruikelijk is op een beursvloer. Na een geslaagde match konden de beide partijen plaats nemen op een sofa waar een fotograaf hen vereeuwigde. Na een uur werd de balans opgemaakt en bleek dat er meer matches dan ooit waren gemaakt. Onze burgemeester Andries Heidema maakte de uitslagen bekend en benadrukte nogmaals de positieve werking van de Beursvloer. Andries Heidema die zelf trouwens ook een fantastische bijdrage leverde aan de beurs door als hoekman op te treden draagt maatschappelijk ondernemen een warm hart toe.
  Volgend jaar bestaat de beursvloer in Deventer tien jaar en natuurlijk krijgt deze editie een extra feestelijk tintje! BuroMBO lanceert het komende jaar en nieuw concept en hoopt met dit concept samen met alle ondernemers en maatschappelijke organisaties het maatschappelijk ondernemen in Deventer nog meer en structureel op de kaart te zetten. Binnenkort hoort u daar meer over.

 • De workshop 'De nieuwe vrijwilligers' zit VOL!

  De workshop die op 26 november en 10 december gepland staat, is vol. Inschrijven is niet meer mogelijk. Met de trainers wordt zo spoedig mogelijk een nieuwe training besproken, welke begin 2015 ingepland zal worden. Een uitnodiging zal verstuurd worden.

 • Workshop: de nieuwe, wederkerige vrijwilliger

  Op woensdag 26 november en 10 december organiseert de VCD een workshop om organisaties zo goed mogelijk voor te bereiden op de 'nieuwe, wederkerige' vrijwilligers. Neem HIER een kijkje in de VrijwilligersAcademie voor informatie en om u in te schrijven.

 • Steunt Specsavers ook uw organisatie?

  Lokale goede doelen en initatieven hebben het zwaar in Nederland en een steeds groter aantal heeft moeite om het hoofd boven water te houden. Om het goede werk van deze doelen te bemoedigen en iets terug te geven aan de lokale gemeenschap, heeft Specsavers in 2010 Stichting Specsavers Steunt in het leven geroepen.

  Voor elk verkocht montuur en hoortoestel doneren de winkels een vast bedrag aan de Stichting. Na een jaar sparen schenkt elke winkel een mooi geldbedrag aan lokale doelen in hun buurt. Denk hierbij aan kinderboerderijen, sport- en muziekverenigingen, welzijnsprojecten, lokale voedselbanken, dierenopvangcentra, scouting etc. Klik HIER voor het persbericht.

 • MasExpo viert eerste lustrum

  Vrijdag 10 oktober wordt voor de vijfde keer een markt georganiseerd voor leerlingen die op zoek zijn naar een maatschappelijke stage.

  Lees meer...

  MaSExpo viert eerst lustrum

  Ondanks dat de overheid de maatschappelijke stages heeft wegbezuinigd per 2015 hebben het Etty Hillesum Lyceum, de gemeente Deventer en de Vrijwilligerscentrale Deventer als stagemakelaar, uitgesproken dat de effecten van de maatschappelijke stage zo positief zijn dat zij hier ook na 2015 mee door willen gaan. Uit onderzoek is gebleken dat ook de leerlingen zelf het waardevol vinden om kennis te maken met vrijwilligerswerk en te ervaren hoe zij zich kunnen inzetten voor de Deventer samenleving.

  Dit jaar wordt de MASExpo voor het eerst gehouden bij DokH2O in het Havenkwartier, van 9.30 uur tot 16.00 uur. De markt biedt leerlingen en organisaties een unieke kans om elkaar te leren kennen en bovendien direct vraag en aanbod te matchen voor het komende schooljaar.

  Ruim 1000 leerlingen van het Etty HiIllesum Lyceum zullen de markt bezoeken en langs de kramen van maatschappelijke organisaties lopen. Als zij iets vinden wat hen aanspreekt kunnen zij de betreffende stageplaatsen “liken”. De organisatie die de meeste “likes” ontvangt wint de MAS-award op de jaarlijkse vrijwilligersavond. Als de leerlingen drie leuke klussen hebben uitgezocht leveren ze hun kaart in bij het “matchpoint” en kunnen er afspraken gemaakt worden tussen leerlingen en instellingen die een stageplaats bieden voor het komende schooljaar.

  Sluiten...

 • Juliet ten Raa aan de slag als stagiaire bij de VCD!

  Sinds september loopt Juliet ten Raa, 21 jaar, stage bij de VCD. Juliet volgt de opleiding Human Resource Management, met specifieke richting Human Talent Development [HTD]. Zij werkt tot en met januari 2015 mee bij de VCD. Hieronder stelt zij zich voor.

  Lees meer...

  Juliet ten Raa aan de slag als stagiaire bij de VCD

  "De richting die ik volg binnen hrm is gericht op de menskracht binnen en buiten organisaties. Op de talenten van mensen en eigenlijk alle problemen en punten waar mensen tegenaan kunnen lopen met betrekking tot werk. Het niet hebben van werk maar het wel willen hoort hier ook bij.
  Omdat HTD erg breed is was het voor mij erg lastig om tijdens mijn zoektocht naar een stage aan te geven wat ik precies wilde. Dit maakte mijn zoektocht naar een stage extra lastig want bedrijven willen graag dat je zegt wat je precies kan doen.

  Toen ik vlak voor de deadline (1 september) nog geen stageplek had ben ik weer in gesprek gegaan met de stagecoordinator. Deze gaf aan dat ik het ook nog kon proberen bij de vrijwilligerscentrale. Ik had wel eens van de VCD gehoord maar had niet gedacht dat het werk wat ze daar deden zou voldoen aan de stage-normen voor school. Ik heb meteen gebeld en een week later had ik een stageplek. Deze plek bleek erg goed bij mij te passen omdat ik bij veel dingen mee kan kijken en omdat ik ook vrij snel al zelfstandig mag werken. Zo is het breed en kan ik erg veel doen en dus leren.

  Binnen de opleiding heb ik natuurlijk wel een voorkeur. Ik vind het erg leuk om trainingen te geven en ontwikkelen. Ik kom uit een onderwijs-familie en daar is blijkbaar toch iets van blijven hangen. Het hele gebeuren om opleidingen heen, het ontwikkelen, kijken waar de behoefte ligt, de nazorg en de evaluatie vind ik erg leuk. Hier ga ik binnen de VCD ook iets mee doen bij project Eigen Kracht Deventer Vrouwen. Verder ga ik intakegesprekken voeren met vrijwilligers en met mensen voor de wederkerigheid. Ook ga ik met Jorien de wijk in om vrijwilligers te werven via de bron-methode.

  Ik heb straks twee stages gelopen binnen twee wat kleinere organisaties met een groot netwerk in Deventer en omstreken. Voor mijn afstudeeropdracht lijkt het me leuk iets heel anders te doen, bijvoorbeeld bij een grotere organisatie. Graag zou ik daar iets doen op het gebied van opleidingen.

  In mijn vrije tijd heb ik drie jaar bij schoenenwinkel Invito gewerkt, mijn contract was daar afgelopen en nu heb ik de overstap gemaakt naar de Ziengs in Zutphen. Daar heb ik het erg naar mijn zin, de doelgroep vind ik leuk en ik vind het daar fijn dat er ook door de klanten dingen van me verwacht worden. Hierdoor kan ik in mijn adviseursrol stappen, dit is een rol die goed bij mij past." 

  Wij wensen Juliet een leerzame en succesvolle stage periode!

  Sluiten...

 • Marian Dijksman onze nieuwe Expert!

  Marian is de nieuwe expert op de Deventer Expertbank. Marian heeft veel ervaring op management en bestuurlijk niveau. Daarnaast biedt zij trainingen aan waarbij o.a. aandacht is voor het versterken van sociale netwerken, grenzen stellen voor vrijwilligers. Neem voor meer informatie een kijkje op onze Expertbank.
  Marian, van harte welkom!

 • Workshop Succesvol handelen op de Beursvloer

  De uitnodiging voor de workshop Succesvol handelen op de Beursvloer is vandaag verstuurd. Klik HIER voor de uitnodiging en meer informatie.

 • Beursvloer 2014

  Hierbij nodigen wij u uit om met uw vrijwilligersorganisatie of bedrijf op de Beursvloer de beste deals van Deventer te maken! Schrijf u nu in op www.burombo.nl. Klik HIER voor de uitnodiging.

 • Training netwerkcoaches in alle wijken!

  In het najaar van 2014 worden in alle wijken van Deventer traingen georganiseerd voor Netwerkcoaches. Hiervoor zijn we opzoek naar mannen en vrouwen die zich vrijwillig als coach willen inzetten voor een ander. In de eigen buurt of in de stad. Interesse? Lees verder.

  Lees meer...

  Training netwerkcoaches in alle wijken van Deventer

  Help je van nature al mensen om je heen met praktische alledaagse zaken? 

  - Ben je een netwerker en wil je dit graag aan anderen leren?
  - Heb je veel levenservaring en breng je dit graag over zodat de ander het na een tijdje zelf kan?
  - Wil je graag een ‘maatje in het alledaagse’ zijn voor bewoners die even extra steun en uitdaging nodig hebben?
  - Of voor bewoners die eigenlijk weinig mensen kennen en dat graag willen veranderen?

  Dan zijn wij op zoek naar jou. Wij zoeken mannen en vrouwen die zich vrijwillig als coach willen inzetten voor een ander. In de eigen buurt of in de stad. Als vrijwillige coach staat de vraag van de ander, op welk terrein dan ook, in het contact centraal. Dus dat betekent dat je goed kunt luisteren en dat je mensen graag op weg wilt helpen. Zonder dat je het overneemt: je leert een ander het zelf te doen.

  Wat bieden wij?
  - Coach training
  - ontwikkeling voor jezelf
  - Leuke collega coaches
  - Humor en plezier

  Interesse? Neem contact op met:
  - Gerdien Bensink, Carinova, 0570 518189, g.bensink@carinova.nl
  - Marc Kamp, Raster Welzijn, 06 13948550, m.kamp@rastergroep.nl
  - Edith Starrevelt, VCD, 0570 615805, EdithStarrevelt@vcdeventer.nl
  - Joke Aarsen, MEE Ijsseloevers, 06- 30990154, j.aarsen@meeijsseloevers.nl

   

  Sluiten...

 • MaSExpo 2014

  Op vrijdag 10 oktober wordt in DokH2O de MaSExpo voor Maatschappelijke Stages georganiseerd. Open HIER de uitnodiging en geef je snel op!

 • Intentieverklaring: Platform informele zorg

  Op woensdag 3 september 2014 hebben verschillende partijen uit de informele zorg een intentieverklaring getekend om te komen tot een platform nuldelijn. De ondertekening vond plaats onder het toeziend oog van wethouder Jan Jaap Kolkman.
  Kolkman is zeer verheugd over deze samenwerking en zal er op toezien dan er een goede aansluiting komt met de sociale teams in de wijken en met de 1ste en 2de lijns zorgvoorzieningen in de stad.

  Lees meer...

  Platform informele zorg

  Op woensdag 3 september 2014 hebben verschillende partijen uit de informele zorg een intentieverklaring getekend om te komen tot een platform nuldelijn. De ondertekening vond plaats onder het toeziend oog van wethouder Jan Jaap Kolkman.
  Kolkman is zeer verheugd over deze samenwerking en zal er op toezien dan er een goede aansluiting komt met de sociale teams in de wijken en met de 1ste en 2de lijns zorgvoorzieningen in de stad.

  Informele zorg is zorg die onbetaald, en dus niet beroepshalve wordt verricht. De missie van het platform is om gezamenlijk te werken aan duurzame zorg die betaalbaar, passend en vooral te organiseren is. Gericht op de ’ Meedoen- doelen’ van de gemeente Deventer, in het kader van de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwillige inzet. Uitgangspunten hierbij zijn: zorgen voor elkaar en 'noaberschap en wederkerigheid.

  Partners in het platform zijn Vrijwilligerscentrale Deventer, Rode Kruis, de Zonnebloem, st. Thuis Sterven, Vriendendienst, Zandweerd voor elkaar, Interact contour, Palliatief netwerk Salland, Schalkhaar helpt elkaar, Carinova mantelzorgondersteuning, vereniging Humanitas, Verslaafden Informatiepunt, st. Present, Bathmens contactteam, mr. Geertshuis, st. Fooruit, en Raad van Kerken.

   

  Sluiten...

 • Appeltjes van Oranje 2015

  'Beter voor elkaar!' is het thema van de Appeltjes van Oranje 2015. Het Oranje Fonds zoekt succesvolle, bestaande initiatieven die de sociaal economische kansen van mensen verbeteren. Zodat zij meer en makkelijker mee kunnen doen in de maatschappij. Heeft of kent u zo’n initiatief? Meld het dan uiterlijk 30 september 2014 aan voor de selectie van de Appeltjes van Oranje 2015!
  Kijk voor meer informatie en voordragen op oranjefonds.nl/appeltjes

 • Vrijetijdsmarkt 2014

  Op zaterdag 6 september a.s. organiseren de Bibliotheek Deventer, Sportbedrijf Deventer, de Vrijwilligers Centrale Deventer en Bureau Kunstcircuit voor de 8e maal de Vrijetijdsmarkt, die plaatsvindt in de Lebuïnuskerk van 11.00 tot 16.00 uur.
  De Vrijetijdsmarkt is bedoeld voor Deventer instellingen en verenigingen op het gebied van sport, recreatie, milieu, educatie, zorg, welzijn, kunst en cultuur, die hun (cursus-) aanbod voor komend seizoen willen presenteren.

  Lees meer...

 • Workshop Kascommissie

  Woensdag 24 september wordt er een workshop georganiseerd voor Kascommissieleden of andere vrijwilligers met interesse voor financiën. In elke vereniging maakt de penningmeester namens het bestuur het jaarlijkse financiële verslag voor de Algemene Ledenvergadering. Een kascommissie is er om controle uit te voeren op deze verslaglegging. Deze workshop is reeds geweest. Voor meer informatie hierover, neem contact op met de VCD.

 • Organisaties: zoek de samenwerking en versterk elkaar!

  Op woensdag 10 september vindt de bijeenkomst 'Organisaties Versterken Elkaar' plaats. Iedere vrijwilligersorganisaties, vereniging of stichting is van harte welkom! Tijdens deze avond kijken we op welke manier er samengewerkt kan worden met andere deelnemers. Hoe kunt u een ander helpen en waar heeft u hulp bij nodig? Deze bijeenkomst ligt in het verleden. Neem voor meer informatie contact op met de VCD.

 • Informatiebijeenkomst In Veilige Handen

  Op maandag 8 september organiseert de VCD een informatiebijeenkomst over 'In Veilige Handen'. In Veilige Handen zet in op een veilige omgeving in uw vrijwilligersorganisatie. Want als vrijwilligersorganisatie wilt u toch ook ver verwijderd blijven van grensoverschrijdend gedrag? Deze bijeenkomst ligt in het verleden. Neem contact op met de VCD voor meer informatie.

 • Workshop Penningmeesters

  Op woensdag 17 september staat een workshop voor penningmeesters van vrijwilligersorganisaties, verenigingen en stichtingen op de planning. Deze organiseren wij in samenwerking met de Rabobank Salland.
  Deze bijeenkomst ligt in het verleden. Voor meer informatie, neem contact op met de VCD.

 
 
Vrijwilligers Centrale Deventer
Kleine Overstraat 75
7411 JK Deventer
Telefoon: 0570-615805
informatie@vcdeventer.nl
www.vrijwilligersstad.nl
Openingstijden:
Dinsdag, woensdag en donderdag
van 10.00 uur tot 14.00 uur.
Verder werken wij op afspraak
Volg ons op: