Scholing vrijwilligers

Scholing en deskundigheidsbevordering passen in de huidige tijd van leveren van verantwoorde zorg, kwaliteitseisen en klanttevredenheid. Ook vrijwilligers worden met deze ontwikkelingen geconfronteerd en het helpt hen als ze hierbij getraind en ondersteund worden. Niet alleen organisaties, maar ook vrijwilligers zijn op zoek naar relevante informatie, willen ervaringen uitwisselen en feedback ontvangen. Scholing kan zorgen voor een goede voorbereiding om makkelijk aan te slag te gaan. 

Het is van belang om te kijken hoe je als vrijwilligersorganisatie/coördinator voor een passend aanbod kunt zorgen, zodat meer vrijwilligers deelnemen aan scholingsactiviteiten. In dit hoofdstuk kunt u zien wat de VCD biedt aan scholing en wordt er nuttige informatie gegeven om u te helpen bij het bieden van scholing aan uw vrijwilligers. 

 

 
 
Vrijwilligers Centrale Deventer
Kleine Overstraat 75
7411 JK Deventer
Telefoon: 0570-615805
informatie@vcdeventer.nl
www.vrijwilligersstad.nl
Openingstijden:
Dinsdag, woensdag en donderdag
van 10.00 uur tot 14.00 uur.
Verder werken wij op afspraak
Volg ons op: