Succes voor BestuurdersCentraal Deventer!

Succes voor BestuurdersCentraal Deventer!

De pilot BestuurdersCentraal Deventer is na ruim anderhalf jaar geëvalueerd en de uitkomsten zijn verrassend positief. Het project is van start gegaan met een inventarisatie onder besturen van verenigingen en stichtingen in Deventer. Hieruit bleek dat er problemen spelen maar ook dat besturen graag mee willen denken en hun kennis met elkaar willen delen.

In anderhalf jaar zijn er meerdere bijeenkomsten en workshops geweest waar in totaal 343 bestuurders aan hebben deelgenomen. Bijna alle bijeenkomsten zijn gerealiseerd dankzij de inzet van vrijwilligers en experts uit het bedrijfsleven en van de gemeente en bestuurders zelf. Zij waren allemaal zeer enthousiast en bereidwillig om mee te werken en de kwaliteit van het aanbod was zeer goed.

Bestuurscoaches

We vonden een groep van 5 deskundige bestuurscoaches gevormd die (begeleid door de VCD) hun eigen werkwijze opgezet hebben in 2017 en vanaf eind 2017 ook concreet aan de slag zijn gegaan om besturen te ondersteunen.  De ondersteuning van de bestuurscoaches wordt goed gewaardeerd: 88,9% zou de volgende keer weer gebruik maken van het advies van een bestuurscoach.


Netwerk experts

Gedurende de looptijd van het project hebben we diverse experts bereid gevonden om hun kennis in te zetten voor besturen. Dit heeft een groep van ongeveer 20 mensen uit het bedrijfsleven opgeleverd die op onze website vermeld staan en op afroep bereid zijn om mee te denken en een advies uit te brengen aan besturen.

Deelsessies
Kennisdelen tussen bestuurders onderling is een van de doelstellingen van BestuurdersCentraal.
We organiseren daarom bijeenkomsten waarin good practises gedeeld worden en kleine deelsessies tussen besturen onderling als ze iets specifieks van elkaar willen weten. Door elkaar te ontmoeten en leren kennen worden lijntjes korter en wordt er vaak op meer gebieden met elkaar uitgewisseld dan alleen de oorspronkelijke vraag.

Effect

60% Van de organisaties die meegedaan hebben aan de evaluatie geeft aan dat de kennis die is opgedaan tijdens de bijeenkomsten gezorgd heeft voor positieve veranderingen of verbeteringen.

Positief is dat de geboden ondersteuning en kennis vruchten afwerpt, met name ook de inzet van experts en specialisten vanuit het bedrijfsleven en overheid wordt gewaardeerd.


Toekomst BestuurdersCentraal

Wij vinden zeker dat de werkwijze van deze pilot goede resultaten heeft opgeleverd. Het feit dat 93% van de ondervraagde bestuurders in de evaluatie aangeeft dat zij in de toekomst gebruik willen blijven maken van BestuurdersCentraal onderschrijft deze visie.

Daarom gaat BestuurdersCentraal Deventer door! Onder andere door de komende maanden weer een interessant workshopaanbod voor besturen aan te bieden en met een nieuw project met studenten van het Stadslab van Saxion dit hun kennis willen delen met besturen.

Besturen die hier belangstelling voor hebben of op een andere manier willen bijdragen of gebruik maken van het netwerk van BestuurdersCentraal kunnen contact opnemen met Edith Starrevelt, edithstarrevelt@vcdeventer.nl

 

               

 
 
Vrijwilligers Centrale Deventer
Kleine Overstraat 75
7411 JK Deventer
Telefoon: 0570-615805
informatie@vcdeventer.nl
www.vrijwilligersstad.nl
Openingstijden:
Dinsdag, woensdag en donderdag
van 10.00 uur tot 14.00 uur.
Verder werken wij op afspraak
Volg ons op: