ANBI-status

        De VCD, buro voor vrijwillige inzet, is een ANBI-organisatie.

        KVK nummer: 41244688

        RSIN/fiscaalnummer: 008104992

 1. Naam: Stichting Vrijwilligers Centrale Deventer
  HIER
 2. Contactgegevens: Kleine Overstraat 73, 7411 JK Deventer. Telefoonnummer: 0570-615805. Ons algemene e-mailadres: informatie@vcdeventer.nl
 3. Doelstelling/missie:  Maatschappelijke betrokkenheid is een groot goed dat elke samenleving moet koesteren. Bewonersparticipatie is een sleutelwoord, de smeerolie van een samenleving waar het goed toeven is. Natuurlijk is betrokkenheid en participatie sterk afhankelijk van de mogelijkheden die burgers hebben om een steentje bij te dragen aan de vormgeving van onze samenleving. In Deventer wordt aan die betrokkenheid uiting gegeven door de vrijwillige inzet van duizenden burgers. Het werk dat wordt uitgevoerd is zeer divers en is van waardevolle betekenis voor de Deventer samenleving. De VCD als steunpunt voor vrijwillige inzet in Deventer is meer dan een kaartenbak. De VCD is een belangrijke organisatie voor het vrijwilligerswerk in Deventer. De VCD is er maar in beperkte mate voor al die duizenden die hun weg automatisch vinden door te gaan helpen bij de verenigingen waar zij bij betrokken zijn. Een van de belangrijkste taken van de VCD is om te bemiddelen op die plaatsen waar het niet automatisch verloopt. Organisaties die geheel of gedeeltelijk op vrijwilligers draaien merken dat het steeds moeilijker wordt voldoende vrijwilligers te vinden. En als ze zijn gevonden; hoe bind je ze dan aan je organisatie? De samenleving is aan het veranderen. Het vinden en binden van vrijwilligers vraagt in een zich individualiserende samenleving steeds meer aandacht en deskundigheid. Ook blijven sommige mensen merken dat zij ook binnen het vrijwilligerswerk moeilijk aan de bak komen. Burgers die (dreigen te worden) uitgesloten van deelname aan vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld op grond van werkeloosheid, handicap, cultuur, opleiding of ervaring. Ons motto is: niemand aan de kant.

  Het bedrijfsleven is voor de VCD een belangrijke samenwerkingspartner. Van het bedrijfsleven onttrekken wij menskracht en expertise om het vrijwilligerswerk te voorzien van de broodnodige kwalitatieve impulsen.
  De VCD is de plek in Deventer als het gaat om vrijwillige inzet.

 4. Het actuele beleidsplan is HIER te vinden.

 5. Een overzicht van huidige bestuursleden vindt u HIER

 6. Het meest recente jaarverslag is HIER te vinden.

 7. De meest recente jaarrekening is HIER te vinden.

      8.   Beloningsbeleid

           De VCD hanteert geen beloningsbeleid voor het bestuur.

         

 

 

 

 
 
Vrijwilligers Centrale Deventer
Kleine Overstraat 75
7411 JK Deventer
Telefoon: 0570-615805
informatie@vcdeventer.nl
www.vrijwilligersstad.nl
Openingstijden:
Dinsdag, woensdag en donderdag
van 10.00 uur tot 14.00 uur.
Verder werken wij op afspraak
Volg ons op: