Disclaimer/Privacy-statement

Disclaimer
De vacaturebank van de VCD is gericht op de zelfredzame vrijwilliger. Contactgegevens van organisaties die een vacature hebben geplaatst worden op de site openbaar gemaakt zodat u zelfstandig contact op kunt nemen met de vrijwilligersorganisatie. Heeft u moeite met het vinden van een vacature? Neem contact op met de VCD, Buro voor vrijwillige inzet om te informeren wat de mogelijkheden zijn.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die gepubliceerd wordt onvolledig c.q. onjuist is. Daarom kan aan de informatie op de pagina's van de website van de VCD geen rechten worden ontleend. Evenmin is de VCD aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Op de pagina's van de VCD kunnen links naar instellingen en organisaties zijn opgenomen. De VCD is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar verwezen wordt. 
De VCD is niet aansprakelijkheid voor schade die is- of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. 
De VCD mag de webpagina's naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De VCD is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina's of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Auteursrecht
De grafische voorstellingen (waaronder de foto's) op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de VCD worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand. Desgewenst kunt u toestemming vragen.
Dit geldt vanzelfsprekend niet voor de beschikbare downloads met informatie voor vrijwilligersorganisaties.
Hebt u suggesties ter verbetering van de site, dan kunt u een e-mail sturen naar informatie@vcdeventer.nl

Verwerken van persoonsgegevens
De VCD, Buro voor vrijwillige inzet hecht grote waarde aan de privacy van de bezoekers van haar website. De Wet bescherming persoonsgegevens vormt daarbij het uitgangspunt. Wij vragen van bezoekers van onze vacaturebank niet meer gegevens dan nuttig en noodzakelijk is voor het nastreven van ons en naar wij aannemen uw doel: het vinden van passend vrijwilligerswerk cq het vinden van vrijwilligers voor uw organisatie.

De informatie stelt ons in ieder geval in staat om contact met u op te nemen wanneer u zich registreert als vrijwilliger en helpt bij het vinden van passend vrijwilligerswerk.

De gevraagde informatie bestaat uit uw naam en adresgegevens, uw telefoonnummer en e-mailadres, uw leeftijd, voorkeur voor vrijwilligerswerk en uw beschikbaarheid. De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt via onze website. Organisaties kunnen een anoniem gemaakt bestand van ingeschreven vrijwilligers inzien. Reacties hierop worden via de VCD doorgezonden aan u zodat u zelf kunt beslissen of u contact op wilt nemen met een geinteresseerde vrijwilligersorganisatie.
Gegevens van vrijwilligersorganisaties die zich inschrijven zijn wel vrij in te zien via de website van de VCD. Het gaat hier om contactgegevens van de organisatie en/of de contactpersoon van de organisatie, om de doelstelling, activiteiten en gegevens over uw interne bedrijfsorganisatie. Door uw inschrijving op onze website gaat u akkoord met onze werkwijze en het openbaar maken van uw organisatiegegevens via onze website.

Beheer gebruikersnaam en wachtwoord
De bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer van hun eigen gekozen/toegekende gebruikersnaam en wachtwoord. Ook als zij anderen hiervan met hun toestemming gebruik laten maken.
Als u onze internetsite bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden, om een meer efficiënte dienstverlening van de internetsite mogelijk te maken.

Wijzigen gegevens
U kunt altijd de door u verstrekte persoonlijke gegevens laten wijzigen en op verzoek laten verwijderen.
De VCD heeft het recht om de voorwaarden in deze disclaimer en het privacystatement geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen gelden direct nadat deze - op de website - zijn gepubliceerd.

 

 

 
 
Vrijwilligers Centrale Deventer
Kleine Overstraat 75
7411 JK Deventer
Telefoon: 0570-615805
informatie@vcdeventer.nl
www.vrijwilligersstad.nl
Openingstijden:
Dinsdag, woensdag en donderdag
van 10.00 uur tot 14.00 uur.
Verder werken wij op afspraak
Volg ons op: