Bestuurders Centraal Deventer

 


 

Besturen van een vereniging of stichting staan in deze tijd voor een grote uitdaging. 
Er wordt veel van u verwacht: het aansturen van de organisatie, visie en beleid ontwikkelen, de financien organiseren en zorgen voor een goede communicatie met en aansturing van vrijwilligers en leden. 
Veel kennis en ervaring op al deze terreinen is al aanwezig in de samenleving. Door deze optimaal te benutten helpen we besturen om hun taken goed uit te voeren, te ontwikkelen en te moderniseren.

Bestuurders Centraal is een initiatief voor en door besturen van vrijwilligersorganisaties.

Doel is om:

  • initiatieven, verenigingen en stichtingen kennis te laten maken met bestuurlijke vernieuwing
    en moderne (digitale) bestuurstechnieken;
  • deskundigheidsbevordering, uitwisseling en samenwerking tussen verenigingen, stichtingen en bedrijfsleven over bestuurlijke thema’s tot stand te brengen;
  • het mobiliseren van lokaal talent en expertise vanuit bv onderwijs of bedrijfsleven. 

Om te onderzoeken welke problemen en uitdagingen spelen binnen verenigingen en stichtingen in Deventer hebben wij een inventarisatie gehouden onder besturen. Het onderzoek is hier te downloaden voor geinteresseerden. 

 

Wilt u meedenken of nog beter: doen? Wilt u zich inzetten als expert, trainer of interim bestuurder voor verenigingen en stichtingen in Deventer, laat het dan weten en neem contact op met Edith Starrevelt via edithstarrevelt@vcdeventer.nl

 

 
 
Vrijwilligers Centrale Deventer
Kleine Overstraat 75
7411 JK Deventer
Telefoon: 0570-615805
informatie@vcdeventer.nl
www.vrijwilligersstad.nl
Openingstijden:
Dinsdag, woensdag en donderdag
van 10.00 uur tot 14.00 uur.
Verder werken wij op afspraak
Volg ons op: