vacaturenr.: 7615
Secretaris bestuur Voedselbank Deventer


Vacaturegegevens
 
Taakomschrijving   Ben jij een administratieve duizendpoot met kennis van organisaties en met hart voor de samenleving? Dan is de Voedselbank Deventer / het RDC Salland & Twente op zoek naar jou! Als secretaris ben je lid van het dagelijks bestuur van de voedselbank. We vergaderen een keer per maand. Je bereidt de agenda voor en maakt de notulen. Je zorgt voor alle inkomende en een deel van de uitgaande post en zorgt ervoor dat alle vragen bij de juiste personen terecht komen. Je onderhoudt samen met de voorzitter de contacten met de gemeente, de sociale dienst en andere voedselbanken. Ook zorg je ervoor dat er een jaarplan en jaarverslag komt. Je geeft input voor het up-to-date houden van de website en de de pr-activiteiten. Naast aanwezig zijn bij de maandelijkse vergaderingen die je moet voorbereiden en waarvan je verslag moet doen, vragen we je regelmatig de post te controleren. Bijna alle post gaat via de mail. De indeling van je werk spreek je af met 5 collega bestuursleden, er zijn geen vaste uren. Reken op gemiddeld 8 uur werk per week.
Doelgroep   Volwassenen
Activiteit   Bestuur
(Team)klus of vacature   Vacature
Werktijden   In overleg
Werkuren per week/maand   8 uren per week
Begindatum   06-02-2020 (dd-mm-jjjj)
Bijzondere voorwaarden   • Heeft bestuurlijke ervaring • Maatschappelijke betrokkenheid • Kan de Voedselbank extern vertegenwoordigen • Is een geordende werker • Voldoende tijd beschikbaar (minimaal 8 uur per week)
Inwerkmethode
en begeleiding
  In overleg en afhankelijk van ervaring
Scholing   Minimaal HBO werk- en denkniveau
Onkostenvergoeding   is aanwezig
Overige bijzonderheden   Oog hebben voor een 100% vrijwilligersorganisatie
Aantal gezochte vrijwilligers   1
E-mailadres voor
vragen en reacties
  j.dekleuver@voedselbankdeventer.nl

Organisatiegegevens
 
Contactgegevens organisatie
Naam organisatie   Voedselbank Deventer
Adres   Harderwijkerstraat 21
Postcode / plaats   7414 BA Deventer
E-mailadres   vrijwilliger@voedselbankdeventer.nl
Telefoon   0570-625422
Website   www.voedselbankdeventer.nl
Hoofdcontactpersoon
Contactpersoon   Jenny Osinga
Functie contactpersoon   Vrijwilligerscoördinator
Telefoon   0570-625422
E-mailadres   j.osinga@voedselbankdeventer.nl
Overige gegevens
Doelstelling organisatie   Voedselbank Deventer wil een bijdrage leveren aan de verzachting van (verborgen) armoede en tegelijkertijd verspilling van voedsel tegengaan. We doen dat door kwalitatief goed eten in te zamelen, om daar vervolgens voedselpakketten van te maken. Deze pakketten delen we uit aan huishoudens en alleenstaanden die in armoede leven. Daarnaast brengen we de mensen die van de Voedselbank gebruik maken desgewenst in contact met de bestaande sociale loketten.
Activiteiten   Voedselbank Deventer werkt op alle niveaus met vrijwilligers. Het uitvoerende werk bestaat onder meer uit: - Aanvragen van voedselpakketten afhandelen. - Producten vervoeren van en naar Voedselbank Deventer. - Voedselpakketten samenstellen + werkzaamheden in de loods verrichten. - De telefoon beantwoorden, het klantenbestand bijhouden e.d. - Het onderhouden van contacten met leveranciers. - Het verwerven van voedsel om een gevarieerd voedselpakket te kunnen samenstellen. - Het werven van sponsoren, donateurs en andere fondsen om de exploitatie financieel dekkend te krijgen. - Het verzorgen en actueel houden van de social media (website, nieuwsbrieven etc.)
Sector   Sociaal cultureel werk
Aantal vrijwilligers   50 of meer
Aantal beroepskrachten   0-5
Verzekering   WA- en ongevallenverzekering
Vrijwilligerscontract   Ja

Werkadres gegevens
 
Werkadres: Organisatie   Voedselbank Deventer
Werkadres: Straat+Huisnr   Harderwijkerstraat 21
Werkadres: Postcode/Plaats   7418 BA Deventer